Termeni si conditii

Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal

PLENUM SRL sub brandul EMOTION ALBUMS cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze intimitatea si securitatea acestora. De aceea, va vom expune o prezentare generala a pasilor pe care ii urmam pentru a face acest lucru.
Va rugam sa cititi cu atentie aceasta sectiune!

Tratăm cu cea mai mare seriozitate securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Folosim tehnologii actualizate de stocare și de securizare a datelor pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, astfel încât acestea să nu fie accesate în mod neautorizat, să nu fie folosite greșit, să nu fie divulgate, să nu fie modificate în mod neautorizat, să nu fie distruse ilegal sau să nu fie pierdute accidental. Toți operatorii de date cu caracter personal și terțele părți pe care le folosim pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor dvs. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar pentru o perioadă rezonabilă, necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate sau pentru a ne conforma cerințelor legale privind raportarea documentelor și privind păstrarea acestora.

Protejăm datele dvs. cu caracter personal în timpul transferului folosind protocoale criptografice precum TLS (Transport Layer Security). Pentru a păstra confidențiale și în siguranță informațiile transmise, folosim sisteme de calculatoare ce utilizează protocoale cu acces limitat, amplasate în locații care beneficiază de măsuri de securitate fizice, electronice și procedurale. Respectăm standarde stricte de securitate pentru a împiedica orice acces neautorizat.

Noi suntem singurii detinatori ai informațiilor colectate de pe e-mail, telefonic sau de pe site. Informațiile tale personale nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul tău, altele decât cele necesare pentru îndeplinirea unei cereri și/sau tranzacție, de exemplu pentru a finaliza o comandă.

Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară informațiile tale personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

PLENUM SRL înțelege că vizitatorii, clienții, utilizatorii sau alte persoane care folosesc www.emotionalbums.ro sau alte site-uri ce sunt în proprietatea și/sau sunt operate de către noi pun accent pe confidențialitatea lor. Politica de confidențialitate este compusă din informații importante cu privire la utilizarea și dezvăluirea datelor utilizatorului colectate prin intermediul mail-ului, a site-ului EMOTION ALBUMS sau telefonic. Vă furnizăm această Politică de confidențialitate pentru a vă asista în decizia de a utiliza sau a continua utilizarea site-urilor PLENUM SRL sau colaborarea cu PLENUM SRL.

Politica de confidentialitate promovata de PLENUM are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor.
Datele colectate si prelucrate precum si scopul colectarii si prelucrarii acestora se regasesc explicit in
Poitica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modificări și actualizări la Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate poate fi revizuită periodic. Vă rugăm să vizitați periodic această pagină pentru a fi la curent cu modificările.
Continuarea utilizării site-urilor PLENUM SRL constituie acordul dumneavoastră față de Politica de confidențialitate și alte potențiale revizuiri.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

PLENUM SRL cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori si utilizatori ai website-ului www.emotionalbums.ro) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Va rugam sa parcurgeti aceasta Politica si sa ne adresati orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai jos.

Totodata, aceasta Politica promovata de PLENUM SRL are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.emotionalbums.ro.

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, PLENUM administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achizitionarii produselor PLENUM sub urmatoarele branduri: EMOTION ALBUMS.

a) In cazul vizitarii site-ului: prin bifarea in formularul de contact (https://www.emotionalbums.ro/contact) a faptului ca sunteti de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal si sunteti de acord sa intrati in baza de date a EMOTION ALBUMS;
b) In cazul solicitarilor/reclamatiilor/comenzilor pe e-mail, conform legislatiei in vigoare suntem obligati sa va solicitam acordul scris si semnat cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter persoanal. Daca nu primim acordul dvs nu va vom putea solutiona cerintele din e-mail.
c) In cazul solicitarilor/reclamatiilor si/sau comenzilor telefonice, vom putea solutiona cerintele doar daca apelul va fi inregistrat si acest lucru este posibil doar atunci cand auziti mesajul automat de la inceputul convorbirii care va va informa ca apelul este

inregistrat. In caz contrar toate solicitarile/comenzile/reclamatiile vor fi transmise pe e- mail si vor fi solutionate doar daca am primit acordul dvs semnat cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal
PLENUM colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site- ul www.emotionalbums.ro.
2. Activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.emotionalbums.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, facturarea si expedierea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciie achizitionate.
3. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor PLENUM (EMOTION ALBUMS), desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), transmitea ofertei EMOTION ALBUMS, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
4. Activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul EMOTION ALBUMS) imbunatatirea calitatii serviciilor produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul unui apel telefonic; efectuarea de reparatii si inlocuiri de produse.
5. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site- ul www.emotionalbums.ro.
– nume, prenume, oras (domiciliu/resedinta), e-mail, numar de telefon, identificare electronica (adresa Facebook, website), fotografii de la evenimente private sau publice, pseudonim;
2. Pentru activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.emotionalbums.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, facturarea si expedierea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciie achizitionate.
– Nume, prenume, CNP, Serie si numar de bulletin, adresa din buletin, adresa de corespondenta, e-mail, numar de telefon, identificare electronica (adresa Facebook, website), fotografii de la evenimente private sau publice, pseudonim;
3. Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor PLENUM (EMOTION ALBUMS), desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), transmitea ofertei EMOTION ALBUMS, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
– nume si prenume, oras (domiciliu/redesinta), telefon, e-mail, pseudonim, obisnuinte/preferinte/comportament.
– in plus, PLENUM prelucreaza date constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate strict pentru identificarea castigatorilor campaniilor promotionale si pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscale.
– De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei in functie de tipul concursului/promotiei la care participa.
4. Pentru activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul EMOTION ALBUMS) imbunatatirea calitatii serviciilor produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul unui apel telefonic; efectuarea de reparatii si inlocuiri de produse:
– nume si prenume, telefon, e-mail, oras (domiciliu/resedinta), obisnuinte/preferinte/comportament, alte date care rezulta din evaluarea produselor de catre clienti.
5. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca PLENUM sa emita facturi pe baza comenzilor lansate pe mail sau pe site. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea PLENUM de a va furniza respectivele produse si servicii.

3. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal
In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, PLENUM poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:
– partenerilor contractuali ai PLENUM (cum este cazul companiilor cu care PLENUM se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista PLENUM in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.
PLENUM nu va vinde niciodata datele dumneavoastra personale.

4. Transferul Datelor cu Caracter Personal in strainatate
Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastra mentionate mai sus pot fi transferate catre tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a tarilor catre care se transfera datele dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la detaliile de contact de mai jos.
PLENUM ia toate masurile necesare pentru a asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt protejate in mod adecvat indiferent de locul in care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal catre PLENUM/EMOTION ALBUMS acceptati (in masura in care un accord scris din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:
– sa fie incluse in baza de date PLENUM si ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre PLENUM, inclusiv afiliatii si colaboratorii sai pentru desfasurarea si/sau derularea activitatilor care se incadreaza in scopurile de prelucrare de mai sus.
– sa poate fi transferate de catre PLENUM atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate, conform informatiilor de mai sus, pentru desfasurarea de catre acestea de activitati proprii legate de promovare si marketing si alte activitati conexe acestora.

5. Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:
• de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
• de acces la datele dvs. cu caracter personal;
• de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
• de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
• de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii – in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
• de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre PLENUM prin accesarea formularului de contact la adresa www.emotionalbums.ro/contact sau ne puteti scrie la urmatoarea adresa postala: Str Uranus, Nr 19,Sc A, Ap 1, judetul Brasov sau de e-mail emotionalbums@gmail.com.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Str Uranus, Nr 19,Sc A, Ap 1, judetul Brasov sau prin transmiterea unui email la adresa de email emotionalbums@gmail.com, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa accesati si sa interveniti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz in care va puteti opune oricand in mod gratuit si fara justificare)
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre PLENUM (prin accesarea formularului de contact la adresa www.emotionalbums.ro/contact sau la adresa postala: Str Uranus, Nr 19,Sc A, Ap 1, judetul Brasov sau de e-mail emotionalbums@gmail.com), a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi inaintata catre departamentul specializat al PLENUM care gestioneaza aceste solicitari; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

De asemenea, puteti sa va opuneti oricand, din motive intemeiate si legitime, conform legii, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul prelucrarii de catre PLENUM, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare. In acest scop, puteti inainta Arctic o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa postala: Str Uranus, Nr 19,Sc A, Ap 1, judetul Brasov sau de e-mail emotionalbums@gmail.com sau accesand formularul de contact la adresa https://www.emotionalbums.ro/contact. Si in acest caz, solicitarea dumneavoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al PLENUM care gestioneaza aceste solicitari si veti primi un raspuns din partea PLenum si orice alte informatii relevante legate de solicitarea dvs.

6. Prevederi speciale legate de minori
PLENUM nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita de acorda de catre PLENUM pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.
PLENUM nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.
Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul www.emotionalbums.ro, ori participarea la concursuri sau campanii ale PLENUM.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

7. Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile legii si a Regulamentului (UE) 2016/679. Exceptie: Pentru datele declarate pe email in scopul facturarii, durata prelucrarii datelor in temeiul legal este pe perioada nedeterminata, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie din motive legitime. De asemenea, PLENUM poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.

Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.

8. Alte informatii
Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.
La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.
Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, PLENUM nu isi asuma nicio responsabilitate.

Va semnalam faptul ca niciun program de securizare a informatiilor nu este infailibil.
Ne-am luat masuri de precautie sa prevenim accesul neautorizat la datele personale furnizate. Din cauza acestor masuri de securitate s-ar putea sa va cerem informatii suplimentare de identificare atunci cand solicitati accesul la contul si/sau comanda dvs. De asemenea, EMOTION ALBUMS a facut pasi importanti pentru a se asigura ca datele dvs personale nu sunt interceptate, accesate sau folosite de persoane neautorizate.

9. Politica de utilizare a Cookie-urilor
Site-ul www.emotionalbums.ro poate colecta datele voastre automat, cum ar fi lungimea și ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare şi adresa IP numai pentru trafic şi statistici – prin aplicații precum Google Analytics, responsabilitatea colectării datelor revenind acestei aplicații.
www.emotionalbums.ro foloseste Google Analytics, serviciu oferit de Google Inc. care generează statistici detaliate despre traficul pe un site web şi sursele traficului, şi care măsoară conversiile şi vânzările. Google Analytics foloseşte “cookie-urile” stocate în computerul dumneavoastră pentru a ajuta la analiza modului cum utilizatorii folosesc site-ul.
Informaţiile generate de cookie-uri despre modul cum utilizaţi dumneavoastră site-ul, incluzând adresa dumneavoastră IP, vor fi anonimizate prin folosirea setărilor adecvate (funcţia“_anonymizelp()” sau echivalentă) şi transmise serverelor Google din Statele Unite. Pentru mai multe informaţii despre modul cum funcţionează anonimizarea IP,
vizitaţi https://support.google.com/analytics/answer/2763052
Google va folosi informaţia generată de cookie-uri în scopul evaluarii utilizării site-ului, compilând rapoarte despre activitatea pe blog şi furnizând aceste rapoarte în scopuri analitice.
Google poate transfera această informaţie unor terţi în cazul unei obligaţii statutare sau dacă acel terţ procesează date în numele Google. Google nu va combina sau asocia adresa voastră de IP cu alte date stocate la Google în niciun fel de circumstanţă.
Puteţi preveni sau opri instalarea şi stocarea de cookie-uri prin setările browserului, descărcând şi instalând în mod gratuit Opt-out Browser Add-on disponibil
la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. În acest caz nu veţi putea folosi toate funcţiile siteului.
Prin folosirea site-ului www.emotionalbums.ro sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.